Zorgpartijen willen beter samenwerken

In Het Beaufort hebben Huisartsenpraktijken Rosing & Bruins Slot en Meereboer & De Jonge, thuiszorgorganisatie Carint Reggeland, welzijnsorganisatie Salut, ouderenvereniging Markelo en de gemeente Hof van Twente afgelopen vrijdag een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend. Met deze verklaring geven zij aan zich gezamenlijk sterk te gaan maken voor voldoende passende zorg, activiteiten en voorzieningen voor ouderen en mantelzorgers in Markelo, zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen op een verantwoorde en prettige manier. Het netwerk richt zich op ouderen in kwetsbare situaties, op mantelzorgers en ook ‘jongere ouderen’, de beginnend kwetsbare mensen. Namens de gemeente tekende wethouder Pieter van Zwanenburg de intentieverklaring. Hij sprak lovende woorden over het project, dat als voorbeeld kan dienen voor hoe je als zorg-, hulpverleners en gemeente samen kunt anticiperen op de toename van het aantal ouderen.