Chinese minister in Markelosebroek

Op het erf van de Maatschap Addink – Berendsen aan de Visschersdijk in Markelo overhandigde Gert Jan Oplaat vanmiddag een paar originele klompen aan de Chinese minister mr Wu Hongyao. Dit gebeurde voorafgaand aan een presentatie, die de stichting Stimuland verzorgde voor een speciale delegatie uit China in het bijzijn van mensen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. China kent een aantal vice ministers van landbouw. Mr Wu Hongyao is verantwoordelijk voor landbouw en plattelandsvernieuwing en werd vanmiddag bijgestaan door de counsel director general mr Xie Jianmin. Markeloër Gert Jan Oplaat is naast de vele functies die hij bekleed ook voorzitter van het bestuur van de onafhankelijke, zelfstandige stichting Stimuland. Stimuland maakt zich hard voor een vitaal platteland in Oost-Nederland. Als voorzitter van de Vereniging Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi) en de ruime ervaring die hij opdeed in de landelijke en regionale politiek weet Gert Jan hiermee als geen ander om te gaan.

Uit het oogpunt van zijn functies maakt Gert Jan meerdere keren per jaar de reis naar China met het doel om hier de Nederlandse pluimvee industrie te promoten. Vanmiddag was het echter een thuiswedstrijd voor Gert Jan en had hij voor zijn buitenlandse gasten een informatief programma in petto waarvan het bezoek aan het melkveebedrijf van de familie Addink-Berendsen onderdeel uitmaakte. Wethouder Wim Meulenkamp verwelkomden het gezelschap in de raadszaal van het gemeentehuis in Goor waarna hij een informatieve uitleg gaf over de beleidsgebieden die binnen zijn portefeuille vallen.

Ook Gert Jan verzorgde een presentatie eerder op de dag bij kippenslachterij 2 Sisters Storteboom in Barneveld. Hierna volgde een uitgebreide rondleiding. In de woonkeuken van de familie Addink werd de Chinese delegatie vanmiddag bijgepraat over een waterproject dat op initiatief van een aantal boeren is opgezet in de buurtschap Markelosebroek. Rudi Addink: “We waren hier altijd al geïnteresseerd in het vasthouden van water en maatregelen treffen om zoveel mogelijk opbrengst van het land te halen. Nu we krachten bundelen en investeren om het gebied zo bestendig mogelijk te maken tegen klimaatveranderingen zien we na 1 jaar dat we een hogere opbrengst hebben en onze percelen niet hoeven te beregenen in droge periodes. Dit komt onder meer door de investering van de onderwater drainage”.

Bij het waterproject in Markelosebroek zijn naast acht boeren in de omgeving ook het waterschap, de provincie, gemeente Hof van Twente en Stimuland nauw betrokken. Het project bestaat uit een omvangrijk plan waarmee een half miljoen euro is gemoeid. Het aanvragen van subsidie potjes is mogelijk maar volgens de directeur van Stimuland, Ingrid Jansen erg complex. Binnenkort starten de onderhandelingen om met het ministerie te kijken om dit soort aanvragen te kunnen vereenvoudigen.