Holterweg 3 weken dicht ter hoogte van A1

Nieuwe situatie met 2 rotondes

Vanaf maandag 23 september tot maandag 14 oktober is de Holterweg vanaf de rotonde bij De Poppe tot en met de op- en afritten van de A1 afgesloten. Tevens is de parallelweg van de Roudaalterweg richting Holten gesloten voor verkeer, al blijft deze wel open voor voetgangers, fietsers en bromfietsers. De afsluiting heeft te maken werkzaamheden rond de uitbreiding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo. Zo komen er twee nieuwe rotondes ter hoogte van de kruisingen met de op- en afritten van de A1. Volgens Rijkswaterstraat zou daarmee een veilige en toekomstbestendige situatie ontstaan. Het deel tussen de twee rotondes over beide viaducten wordt meegenomen in de werkzaamheden en krijgt een nieuw wegdek. Verkeer van en naar Markelo dat gebruik maakt van de A1 zal worden omgeleid via de op- en afritten Lochem. De omleidingsroute zal worden aangegeven met borden.

Ook de Wheedijk is vanaf maandag 23 september afgesloten. Reden hiervoor is de bodemsanering van de met asbest verontreinigde wegbermen aan de Wheedijk. Het Projectbureau Bodem Asbest zal de verontreinigde grond verwijderen en schone grond aanbrengen in opdracht van de gemeente Hof van Twente. De weg zal vanwege de werkzaamheden tot 2 oktober afgesloten zijn voor alle verkeer.