ABZ Diervoeding rijdt met stille motor door kern

Met een snelheid die niet hoger kan liggen dan 30 kilometer per uur rijdt Markeloër Gerrit Vedders vanmorgen in zijn nieuwe vrachtwagen van ABZ Diervoeding het centrum van Markelo binnen. Gerrit vertelt: “Zodra ik het centrum in kom rijden hoef ik maar 1 knopje in te drukken waardoor de vrachtwagen onmiddellijk zakt in toeren en de snelheid wordt gemaximaliseerd tot 30 en er veel minder geluid wordt geproduceerd”. De vrachtwagen van Gerrit is een van de vier vrachtwagens waarin ABZ Diervoeding heeft geïnvesteerd. “We hebben bewust alle vier trekkers in Markelo vervangen om het geluid voor de inwoners van Markelo tot een minimum te beperken”, vertellen Huub Rotink en Gert Geurts. De nieuwe vrachtwagen was voor onze redactie een mooie aanleiding om de fabriek na de realisering van de nieuwe dakopbouw eens van binnen te bekijken.

Binnenin de fabriek laat Huub Rotink ons kennis maken met een moderne productielijn van gecoate veevoederbrokjes en zien we dat met deze en andere machines de productie voor de agrarische ondernemers worden geproduceerd. De nieuwe dakopbouw heeft volgens Rotink gezorgd voor minder overlast in de omgeving: “De laatste zes maanden zijn er zowel bij ons als de gemeente Hof van Twente geen klachten over de fabriek binnengekomen”. Rotink begrijpt ook goed dat de fabriek midden in de dorpskern niet ideaal is, maar dat is historisch zo gegroeid. Tot 20 jaar geleden kende Markelo met de toen nog in bedrijf zijnde Cobercofabriek zelfs twee productiebedrijven midden in de dorpskern. “Technisch doen we ons best om alle geluids- en geuroverlast tot een minimum te beperken, maar dit moet ook passen binnen de wet- en regelgeving. Door de stikstof-uitspraak van de Raad van State liggen nieuwe plannen om overlast verder te beperken momenteel stil”, aldus Rotink.