Dorpsraad vraagt mening Markelo

De Dorpsraad Markelo wil graag weten hoe Markelo staat tegenover bepaalde onderwerpen. Hiermee hoopt men sterker te kunnen staan richting de gemeente Hof van Twente bij bepaalde wensen die de Dorpsraad Markelo heeft en kan men hierin de gemeente beter adviseren. Ongeveer 4 maal per jaar zal men het Dorpspanel van Markelo hiervoor raadplegen. Op dit moment kent dit panel ongeveer 100 leden. De Dorpsraad Markelo roept meer Markeloërs op zich aan te melden voor dit panel.

Aanmelden om een aantal keer per jaar je mening te geven over zaken voor Markelo kan per mail.  In eerdere enquêtes werd gevraagd naar de woningbehoeftes van jongeren en kwam ook naar voren dat er behoefte is aan verlichting langs de Potdijk en Herikeresweg.