Nauta reikt twee koninklijke onderscheidingen uit bij brandweer

Tijdens de jaarlijkse korpsavond van brandweer Markelo in de kazerne aan de Schoolstraat heeft burgemeester Ellen Nauta vanavond twee koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan Jan Bussink en Toon Bouwmeester. Voordat zij dit deed sprak Ellen Nauta haar oprechte waardering en begrip uit voor het gehele korps maar ook voor het thuisfront, die op de achtergrond onder meer door een luisterend oor te bieden ook een belangrijke rol spelen.

Jan Bussink heeft op 1 april 2019 afscheid genomen van de vrijwillige brandweer in Markelo. Ellen Nauta; “Jan, maar liefst 25 jaar ben je lid van deze fantastische brandweerploeg geweest en je bent opgeklommen van aspirant-brandwacht, brandwacht en brandwacht 1e klas, hoofdbrandwacht, onderbrandmeester tot bevelvoerder sinds 2010. Met respect voor jouw keuze vinden je collega’s hier het bijzonder jammer dat je stopt met het brandweervak”. Voor zijn jarenlange, trouwe inzet voor de Markelose brandweer mocht Ellen Nauta de koninklijke onderscheiding opspelden waarmee Zijne Majesteit de Koning Jan heeft benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Toon Bouwmeester kreeg de koninklijke onderscheiding uit naam van de Koning door Ellen Nauta opgespeld voor maar liefst 28 jaar repressieve dienst. Toon is nadat hij een jaar of vijf actief was bij brandweer Markelo opgeklommen tot hoofdbrandwacht. Sinds 2006 heeft Toon de functie van postcommandant voor Markelo bekleed en sinds 2015 is hij benoemd tot kazerne coördinator waarbij hij leiding geeft aan het Markelose korps. Ellen Nauta: “In april vorig jaar heb je je repressieve taak beëindigd. Een taak die je net als het coördinatorschap met een enorme bevlogenheid en enthousiasme hebt vervuld. Met passie heb je je ingezet en de nodige opleidingen en trainingen gevolgd in de loop der jaren. Altijd met het doel het beste uit je zelf te halen en hiermee onze gemeenschap te dienen. Ook jij hebt tijdens je repressieve jaren het nodige beleefd en meegemaakt. Indrukken die je je leven lang bij zullen blijven. Wij zijn blij, en ik spreek mede namens de leiding van Brandweer Twente en jouw vrijwilligers, dat je nog wel aanblijft als kazernecoördinator. Een taak die je met veel energie, inzicht en plezier vervult. Waardering is er voor jouw nuchtere blik op zaken en de wijze waarop je samenwerkt aan een veilig Markelo, Hof van Twente en Twente”.

Voordat Ellen Nauta de koninklijke onderscheidingen uitreikten werd ook stil gestaan bij de behaalde diploma’s en certificaten door een aantal korpsleden en werden jubilarissen gehuldigd voor hun jarenlange lidmaatschap van Brandweervereniging Markelo. Bert Jan Slaghuis, Leo de With en Jeffrey Groothuis hebben in de afgelopen maanden hun chauffeursdiploma behaald. Toon Bouwmeester sprak Bert Leunk, Gerard Vruwink, Jan Bussink, Remco Flierman en Martijn Kloots toe met voor elk een persoonlijk, kort maar krachtig woord om hen in het zonnetje te zetten voor respectievelijk 3 x 25 jaar, 15 jaar en 12.5 jaar trouwe inzet voor het Markelose brandweerkorps.

Marc Bus sprak zijn waardering uit voor het Markelose korps vanuit zijn functie als Hoofdofficier van Dienst Bij Brandweer Twente. De onderlinge betrokkenheid en de steun die men elkaar geeft binnen het korps bij onder meer het opleidingstraject verdient volgens hem veel respect. Mariska Nijmeijer sprak namens de brandweervereniging Markelo en feliciteerde Benny Kevelham met zijn 40-jarig lidmaatschap. Jan van de Schoot en Johan Sanderman waren beiden niet aanwezig maar zij ontvangen namens de vereniging een attentie voor hun 35-jarig lidmaatschap.