Verplicht vanggewas in mais

20120920 maisDe regels in de maisteelt zijn aangescherpt. Met ingang van 1 januari 2019 geldt voor de maisteelt op zand- en lössgronden dat voor 1 oktober een vanggewas ingezaaid of onder gezaaid moet worden. Deze verplichting was te vinden in de aangekondigde wijziging van de meststoffenwet. Overigens geldt de verplichting niet voor biologische mais. Onder de agrariërs zorgt de aangekondigde datum van 1 oktober voor zorgen daar normaliter nog niet alle mais voor 1 oktober is geoogst. Loonbedrijf Markvoort uit Markelo demonstreert vanavond in Holten samen met 3 loonbedrijven uit Holten, Bathmen en Dijkerhoek een demonstratie ‘gras onder mais zaaien’. Agrariërs zouden belang hebben bij deze manier omdat ‘onderzaaien’ niet eenvoudig zou zijn. Vanggewassen beperken de stikstofuitspoeling en dragen bij aan behoud van organische stof, wat goed is voor de bodemstructuur.