Woningbouwplan Stokkum gehalveerd

De laatste versie van het woningbouwplan in Stokkum

Na intensief en opbouwend overleg tussen (bouw)ondernemers, omwonenden, gemeente Hof van Twente en Dynamiek Stokkum over de beoogde woningbouwplannen in Stokkum heeft de gemeente principemedewerking verleend. De Markelose initiatiefnemers Loonbedrijf Lammertink en Bouwbedrijf Oonk-Noteboom hebben het oorspronkelijke plan van 20 woningen teruggebracht naar de bouw van een 10 woningen op het perceel gelegen aan de Stokkumerweg. Besluitvorming rondom het woningbouwplan dat gereduceerd is naar 10-tal woningen en het verlenen van een vergunning is een bevoegdheid van het College van B&W. Het gaat nu enkel om principemedewerking. Na de uitwerking van de plannen en een formele aanvraag wordt duidelijk of het plan ook echt te vergunnen is binnen de regels van de gestelde beleidskaders en zal het bestemmingsplan mogelijk worden aangepast.

Op de plannen die  door de initiatiefnemers eind augustus 2018 naar buiten werden gebracht werd wisselend gereageerd. Uit gesprekken met de gemeente blijkt dat de goede inventarisatie en de informatieavond op 20 september 2018 belangrijk zijn geweest om inzicht te geven en draagvlak te creëren voor dit initiatief vanuit de buurtschap. De gesprekken tussen de initiatiefnemers, omwonenden en gemeente hebben ervoor gezorgd dat er meer wederzijds begrip is ontstaan met als resultaat een aantal wijzigingen ten opzichte van het eerste ontwerp, waarbij de reductie van het aantal woningen van 20 naar 10 geresulteerd heeft in een breder draagvlak.