Roparundeelnemers door Markelo

Vanaf ongeveer 20.00 uur vanavond tot 01.00 uur vannacht lopen er deelnemers aan de Roparun 2019 door Markelo. De Roparun is een non-stop estafetteloop en wordt sinds 1992 georganiseerd. In eerste instantie alleen tussen Rotterdam en Parijs, maar sinds 2012 is er vanwege de groei in aantal deelnemers ook een tweede run vanuit Hamburg naar Rotterdam. De deelnemers aan deze route van ruim 560 kilometer en de halve Roparun passeren Markelo. De halve Roparun, die om 17.00 uur vanmiddag van start ging, is een run van ongeveer 235 kilometer van Almelo naar Rotterdam. Met de Roparun wordt geld opgehaald om projecten te financieren die het leven van mensen met kanker, voor zover mogelijk, veraangenamen.