Ondernemende ondernemers praten over Markelo

Markelose ondernemers gaven vanavond volop gehoor aan de oproep van het bestuur van Ondernemend Markelo om input te leveren en met elkaar van gedachten te wisselen over verschillende ontwikkelingen die de ondernemers in Markelo aangaan. Tijdens de ledenvergadering bij De Poppe werden nog eens duidelijk de verschillende taken van Ondernemend Markelo maar ook van de Stichting Markelo Promotie toegelicht. Door het voortijdig verlaten van twee bestuursleden van  de Stichting Markelo Promotie zijn de overige drie bestuursleden naarstig op zoek naar versterking. “We hebben inmiddels voor de functie van penningmeester een enthousiaste Markeloër gevonden maar om ons bestuur weer op sterkte te krijgen zijn we nog op zoek naar iemand die een uitdagende bestuursfunctie zou willen vervullen”, vertelt Richard Landuwer. 

Richard Landuwer maakte in presentatie naar de ondernemers toe duidelijk, dat evenementen in Markelo onder de noemer van de stichting georganiseerd kunnen worden waardoor men elkaar versterken kan en de papieren rompslomp in evenwicht kan worden gehouden. Jan Thale Haandrinkman, voorzitter van Ondernemend Markelo hield vervolgens een uitgebreide presentatie waarin hij de missie van het bestuur van Ondernemend Markelo wist over te brengen op de groep van 50 ondernemers. Na het officiële deel maakten de ondernemers  kennis met elkaar tijdens de informele netwerkborrel waarbij mooie contacten werden gelegd, plannen werden gesmeed en ideeën werden gedeeld.