Voorbereidingen Dorpsfeest Magazine 2019 van start

De voorbereidingen voor het Dorpsfeest Magazine starten meestal enkele maanden voorafgaand aan het laatste weekend van augustus. Zo is de redactie ook nu al weer enkele weken bezig met het magazine voor het komende Dorpsfeest dat in nauwe samenwerking met de Stichting Dorpsfeest Markelo tot stand komt. De redactie van Maarkelsnieuws zorgt voor de inhoud, Robert Markvoort zal gelijk aan voorgaande jaren de opmaak verzorgen. Zoals elk jaar zal ook dit jaar het magazine uiterlijk twee weken voor het Dorpsfeest huis-aan-huis in Markelo en omgeving worden bezorgd.

Afgelopen week hebben bedrijven in Markelo een mailing ontvangen met de mogelijkheden om te adverteren in het Dorpsfeest Magazine 2019. Veel bedrijven hebben hier al gehoor aan gegeven. Bedrijven die deze mailing niet hebben ontvangen en wel graag een advertentie in dit magazine willen, kunnen dit kenbaar maken via adverteren@maarkelsnieuws.nl.