Een tipje van de s……trohoed

Ze hebben allemaal een dikke grijns op hun gezicht, delen de liefde voor muziek en gezelligheid en houden er duidelijk van om met elkaar een reden te bedenken om een biertje drinken. Dat we als redactie van Maarkelsnieuws in dit slecht toegankelijke gebouw aanwezig mogen zijn is verreweg van logisch. Het is overduidelijk dat de mannen niet veel los willen laten over wat zij hier doen en wat de verbindende factor tussen deze verschillende heren is. Het lijkt er op dat de muziek en de inhoud van die prachtige groene flesjes een belangrijke verbinding vormt. In een hoek zien we wat bladmuziek liggen van feestnummers en op tafel liggen een aantal microfoons.

Hoe we ook onze best doen, wat we ook vragen; ze beantwoorden het allemaal met dezelfde grijns op hun gezicht als waar we mee binnen kwamen. De jongste van het stel besluit nèt voordat we weg willen gaan toch nog iets te willen toevoegen.”We willen voorkomen, dat wat jullie nu gaan schrijven de boeken in gaat als een broodje Aap verhaal. Maar als het lukt en de afspraken zijn gemaakt willen we binnenkort misschien wel een persbericht sturen aan de redactie”. We beseffen dat het blijkbaar nog te vroeg is voor dit gezelschap om dat te willen delen met Markelo, waar zij zo vol van lijken te zitten.