Palmpasenoptocht blijft mooie traditie

In een licht afwijkende route sierde de Palmpasenoptocht op deze Palmzondag weer de dorpskern van Markelo. De weersomstandigheden waren ideaal, al leek dit de publieke belangstelling toch niet te bevorderen. De Palmpasenoptocht in Markelo wordt traditioneel op Palmzondag georganiseerd door de Folkloristische Vereeniging Markelo. Onder muzikale begeleiding van muziekvereniging De Fanfare loopt de Kindergroep van de Markelose boerendansers met prachtig versierde Palmpasen stokken richting het Burgemeester de Beaufortplein waar een aantal optredens worden verzorgd door zowel De Fanfare als ook de kindergroep. Een rijke traditie die al vele jaren van generatie op generatie wordt doorgegeven. Met De Zevensprong dat samen werd uitgevoerd met kinderen uit het publiek werd het optreden afgesloten. De Folkloristische Vereeniging hoopt dat een aantal van deze kinderen volgende jaar deel wil gaan uitmaken van de nieuwe kindergroep om daarmee deze traditie te kunnen laten voortbestaan.