Asbest sanering en aanleg glasvezel

Op een aantal plekken in gemeente Hof van Twente waaronder ook in Markelo heeft de aannemer die glasvezel aanlegt, asbest in de bermen aangetroffen. Een woordvoerder geeft aan dat de mate waarin asbest is aangetroffen in Markelo beperkt is. De meeste wegbermen waarmee aan de slag wordt gegaan liggen in Diepenheim. In opdracht van het projectbureau bodemasbestsanering worden nu de nodige bodemonderzoeken en –saneringen voorbereid en uitgevoerd. Door deze ontdekking zijn nog niet alle aangemelde aansluitingen voor glasvezel gerealiseerd. De betreffende bewoners hebben hierover inmiddels een brief ontvangen van de gemeente Hof van Twente en zullen binnen twee weken een brief ontvangen van projectbureau bodemasbestsanering (BAS).

Als alle werkzaamheden op deze plekken zijn afgerond, komt de aannemer van Glasvezel Buitenaf om deze adressen alsnog aan te sluiten. Zowel de gemeente, het projectbureau en Glasvezel Buitenaf streven er naar, om eind 2019 de beloofde glasvezel in de bermen te hebben liggen. De betreffende bewoners hebben hierover inmiddels een brief ontvangen van de gemeente Hof van Twente. Binnen twee weken zullen zij tevens een brief ontvangen van projectbureau bodemasbestsanering (BAS) waarin een verdere uitleg staat van de werkzaamheden van het verwijderen van het asbest. Het projectbureau is gevestigd in het gemeentehuis van Hof van Twente en zij ondersteunen de gemeente om een zo schoon en veilig mogelijke omgeving te creëren.