Ontwerpbestemmingsplan Markelo ter inzage

Het bestemmingsplan voor het oostelijk deel van de bebouwde kom van Markelo dateert uit 2008. Volgens de Wet op de ruimtelijke ordening dient de gemeenteraad iedere 10 jaar een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. In dit plan is geregeld hoe een gebied mag worden gebruikt en wat de bouwmogelijkheden zijn. Hoewel het bestemmingsplan voor het westelijk deel van de bebouwde kom in 2013 is vastgesteld komt de gemeente nu met een nieuw bestemmingsplan dat de plannen uit 2008 en 2013 moet vervangen. In het ontwerpbestemmingsplan dat vanaf morgen ter inzage ligt op het gemeentehuis van Hof van Twente vallen een aantal gebieden op. Zo lijkt het bedrijventerrein ten noorden van De Esch een stuk groter te worden doordat voor een deel achter de in aanbouw zijnde garage van Sjouke Dijkstra de bestemming bedrijventerrein is opgenomen. Het braakliggende gebied in de woonwijk De Esch grenzend aan het bedrijventerrein aan de Noordachtereschweg is niet opgenomen in de actualisatie, wat doet vermoeden dat de gemeente voor dit gebied een afzonderlijk bestemmingsplan in procedure wil brengen.

De schoollocaties van De Zwaluw en De Welp blijven in het nieuwe bestemmingsplan gelijk aan de oude bestemming. Hiermee lijkt er nog geen rekening te zijn gehouden met het ontwerp van het nieuwe kindcentrum. Voor de huidige locatie van De Welp is in het ontwerp geen wijzigingsbevoegdheid meegenomen om de bestemming te wijzigen, waar het er op lijkt dat deze locatie na ingebruikname van het kindcentrum beschikbaar komt voor een alternatieve bestemming.

Naast dat het plan in te zien is op het gemeentehuis en op Ruimtelijkeplannen.nl houdt de gemeente op maandag 25 maart een inloopbijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan bij zalencentrum De Haverkamp. Tijdens deze bijeenkomst kan men tussen 17.00 en 19.00 uur meer informatie krijgen over het plan en is ook de mogelijkheid om een schriftelijke reactie over het ontwerp in te dienen. Een zienswijze tegen het plan indienen is mogelijk tot en met 17 april 2019, tot die datum ligt het plan ter inzage.