Dag van de logopedie

Op 6 maart 2019 vindt de internationale Dag van de Logopedie plaats. Het doel van deze dag is meer bekendheid te geven aan de hulpverlening die logopedisten bij uiteenlopende aandoeningen kunnen bieden. Dit jaar is gekozen voor het thema ‘hulpverlening aan mensen met een aandoening in het autistisch spectrum’. In Markelo is Logopediepraktijk M. Rouhof-Japink gevestigd aan het Burgemeester de Beaufortplein. Zij hebben aandacht voor autisme, maar ook voor de verschillende mogelijkheden om betrokkenen daarbij te helpen. Veel mensen weten namelijk niet dat een logopedist ondersteuning kan bieden bij het omgaan met autisme. 

Mensen met wat officieel heet ‘een stoornis in het autistisch spectrum’ hebben moeite met communiceren. Ze worden vaak verkeerd begrepen en vinden het lastig contacten met anderen te leggen. Kinderen zijn vaak sociaal onhandig en vallen bijvoorbeeld iemand steeds in de rede. Ze nemen iets letterlijk dat figuurlijk is bedoeld. Dat leidt vaak tot onduidelijkheden en ergernissen.
Een voorbeeld: terwijl we in onze maatschappij zeggen dat eerlijkheid belangrijk is, zijn er de hele dag leugentjes uit beleefdheid. Mensen met autisme begrijpen dat niet. Ze doorzien bepaalde bedoelingen en intenties niet. Daardoor kunnen ze opmerkingen maken die bot overkomen.

Voor mensen met een stoornis in het autistisch spectrum is inhoud en gebruik van taal ingewikkeld. Dat staat geheel los van hun intelligentie en sociale omgeving. Autisme komt voor bij één op de honderd Nederlanders. Logopedie kan ze ondersteunen omdat communicatie kern van het vakgebied is. Vanwege het belang van een grotere bekendheid van de mogelijkheden tot hulp, is autisme dit jaar het thema van de ‘Dag van de logopedie’.

De logopedist kan de kwaliteit van leven van betrokkenen en hun omgeving verbeteren door concrete begeleiding, in samenwerking met de cliënt, ouders en andere zorgverleners. Belangrijk is daarbij uit te gaan van de manier van denken van mensen met autisme. Dat vergt bijzondere vaardigheden. Logopedisten kunnen daarin gespecialiseerd zijn. Hulp door een logopedist maakt in Nederland onderdeel uit van het basispakket van de zorgverzekering.