Pieuw

Aan het eind van de negentiende eeuw kende Markelo een flink aantal bedrijven in de leemverwerkende industrie. Een bekende naam is bijvoorbeeld Tichelwerk Rohaan, op de plek aan de Goorseweg waar nu een zorgboerderij is gevestigd. Aan de andere kant van de berg was een dakpannenfabriek gevestigd. Voor de productie gebruikte men leem. Het delven van dit leem heeft sporen nagelaten op de Herikerberg, waar nog meerdere ‘leemkuilen’ te zien zijn. De meest bekende is de ‘Pieuw’. Deze naam kent een bijzondere ontstaansgeschiedenis. De oude Rohaan had spraakgebrek. Bij een openbare veiling kon hij de spanning nauwelijks aan en op het moment dat hij wilde afmijnen riep hij in plaats van ‘mien’n’ een kreet die klonk als ‘pieuw’. Een naam die sindsdien verbonden is aan de leemkuilen op de Herikerberg.