Route optocht drastisch aangepast

De route van de optocht wordt dit jaar drastisch ingekort. Dit jaar zal de optocht direct na De Haverkamp linksom richting de stoplichten gaan en loopt dan niet meer door Beusbergen. Vervolgens gaat de route linksom de Grotestraat in en vandaar richting de Tolweg. Vanuit de Tolweg gaat de route dan rechts de Rijssenseweg op in plaats van linksaf de Koekoek in. De optocht eindigt zoals gebruikelijk ter hoogte van de Welkoop. Volgens Ans van Hinte van de optochtcommissie van Dorpsfeest Markelo komt de commissie hiermee tegemoet aan de wens van het dagelijks bestuur, om mee te denken over mogelijkheden hoe de tentomzet op zondag kan worden verhoogd. “Door de route dusdanig in te korten, kunnen de bezoekers eerder hun weg vinden richting de tent. Een bijkomend voordeel hiervan voor de buurten is dat er zo wordt bespaard op de brandstof van de tractoren en wordt er geluisterd naar een signaal van de muziekkorpsen, dat de route best wel lang was. We gaan dit een jaar proberen en in september met het dagelijks bestuur evalueren en bekijken of dit het gewenste effect heeft gehad”.