De Schipbeek

Op initiatief van de gemeenteraad in Markelo werd in 1881 Waterschap de Schipbeek opgericht. Het duurde vervolgens twee jaar voordat de eerste vergadering plaats vond in het Markelose gemeentehuis. De loop en de toestand van de Schipbeek werd in kaart gebracht door technisch ingenieur Lely, de bedenker van de Afsluitdijk. Wat opviel in zijn ontwerpplan voor de verbetering van de Schipbeek was het grote verval dat vanaf de Duitse grens tot Deventer ruim 29 meter bedraagt. Maar ook de beschrijving van de circa 4.000 hectare grond in Gelselaar, Stokkum, Markelo en Holten die regelmatig overstroomden. In het plan nam Lely afstand van de vage plannen om de Schipbeek bevaarbaar te houden. Door het aanwezige verval en de lage waterstand in de zomer zouden er veel sluizen aangelegd moeten worden.

In het definitieve plan voorzag dan ook alleen een goede afvoer van de sterk wisselende waterhoeveelheden, zodat de overstromingen tot het verleden zouden gaan behoren en in het stroomgebied door de verbeterde waterafvoer meer cultuurgrond gecreëerd zou kunnen worden. Het duurde echter nog tot de dertiger jaren van de vorige eeuw dat er belangrijke verbeteringen werden uitgevoerd. Nadat vele duizenden hectares landbouwgrond waren overstroomd werden verbeteringswerkzaamheden uitgevoerd aan de Schipbeek. Met het afronden van deze werkzaamheden werd de basis gelegd voor de Schipbeek zoals we die in onze huidige tijd nog kennen hoewel er in de loop der jaren nog vele aanpassingen en verbeteringen aan de Schipbeek zijn uitgevoerd.

De afgebeelde oude ansichtkaarten komen uit de verzameling van Herbert Hargeerds.