College: extra geld Grotestraat niet verantwoord

Maandagavond hebben de oppositiepartijen PvdA, D66, Gemeente Belangen en GroenLinks een motie ingediend om extra budget vrij te maken voor de herinrichting van de Grotestraat in Markelo en het plan in 1 fase uit te voeren. Dit is ook de wens van de Dorpsraad Markelo. Het college van burgemeester en wethouders ziet dat echter niet zitten en raadt de gemeenteraad voorafgaand aan de vergadering van vanavond dan ook af om de motie vast te stellen. Volgens het college is het niet verantwoord om extra middelen beschikbaar te stellen. Extra geld is volgens het college niet gemakkelijk beschikbaar gezien de overige ambities van de gemeente. Het college staat wel positief tegenover de motie over het Kaasplein en de Kaasfabriek.

Over een procesaanpak om te komen tot een vervolg van invulling van het Kaasplein en de Kaasfabriek zal de gemeenteraad op 22 november worden geïnformeerd. Tijdens deze informatieavond zal men een terugblik krijgen over het proces tot nu toe op hoofdlijnen en de stand van zaken van de werk. Ook krijgt de gemeenteraad die avond een doorkijk over het volg van beheer en exploitatie van Kaasplein en Kaasfabriek.