Markelo en zijn Politie

Regelmatig worden we door de media op de hoogte gesteld over actie die de politiebond voert voor betere arbeidsvoorwaarden. Het feit dat de politie regelmatig in het nieuws is was voor de medewerkers van de Stichting Heemkunde Markelo aanleiding om eens uit te zoeken hoe het gesteld is met de politiehandhaving in Markelo, vanuit het verre verleden (rechtspraak van de Saksen) tot nu. Dit onderzoek heeft geleid tot een aantal artikelen die onder de noemer ‘Markelo en zijn Politie’ worden geplaatst in de uitgave Marclo’s Chronyke die twee keer per jaar gratis aan de donateurs wordt toegezonden.

Tijdens deze zoektocht naar de geschiedenis van de politie kwam onderstaande advertentie van de gemeente in 1859 tevoorschijn. Men kan solliciteren naar de functie van veldwachter. Dit is toen geworden J.W.de Vaal die dienst deed vanaf 1859 tot 1909. Zie foto bovenaan dit bericht. Door de vorming van gemeenten tijdens de Franse overheersing kreeg Markelo in 1818 zijn eerste eigen politiekorps.