Frank Bussink stopt als voorzitter SC Markelo

In 2016 namen Frank Bussink, Jelle Renes en Reinder Jacobi de voorzittershamer over van Bertus Bloemendal

Sportclub Markelo kent sinds gisteravond 2 voorzitters. Frank Bussink, die sinds eind 2016 samen met Jelle Renes en Reinder Jacobi het voorzitterschap deelde, had aangegeven die functie niet langer te willen invullen. Wel blijft hij als bestuurslid betrokken bij de Markelose voetbalclub en werd hij gisteravond samen met de overige bestuursleden herkozen tijdens de Algemene Ledenvergadering. Ook was er aandacht voor een aantal jubilarissen en werd Harrie Broekman benoemd tot Lid van Verdienste.

Harrie kreeg deze eretitel omdat hij zich jarenlang heeft ingezet voor de sponsorcommissie en jarenlang als hoofd van de sponsorcommissie is geweest. De 25 jaar wist hij net niet vol te maken. Het voorstel van het bestuur om Harrie als Lid van Verdienste te benoemen werd unaniem aangenomen door de ledenvergadering. Een aantal leden zijn al 25, 40, 50 of zelfs 60 jaar lid van Sportclub Markelo en werden hiervoor gisteren in het zonnetje gezet. Iedere jubilaris kreeg een attentie in de vorm van een Sportclub Markelo pen met inscriptie, voor de leden die 60-jaar lid zijn was er tevens een bos bloemen.

Jubilarissen:
25 jaar: Sebastiaan Semmekrot, Erik Elkink, Douwe Feenstra en Stefan Groothaar.
40 jaar: Henri Wibbelink, Erwin Greven, Gert Hakkert, Teunis Hakkert en Jan van de Schoot.
50 jaar: Henrie Veltkamp, Gerrit Veltkamp, Harry Veltkamp, Bennie Potman, Henk Vruwink, Gerrit Hammers, Freddie Schorfhaar en Johan Jansen.
60 jaar: Gerrit Hendrik Nijkamp, Gerrit Tjoonk en Jan Eertink.