In 2020 uitgifte kavels De Esch III

In de gemeenteraad werd gisteravond de Perspectiefnota Grondexploitaties 2018 vastgesteld. Uit deze nota valt op te maken dat de gemeente voorbereidingen treft om in 2020 de eerste bouwkavels in De Esch III te kunnen gaan uitgeven. Voordat De Esch III gedeeltelijk in exploitatie kan worden genomen zal eerst een bestemmingsplan voor dit plan moeten worden vastgesteld. Voor invulling van de wijk is de gemeente nog in overleg met de provincie. Er zal waarschijnlijk worden gekozen voor een duurzame woonwijk met minder woningen dan de eerder genoemde 50 woningen.