Raad voor bouw woning Slagendijk

De gemeenteraad heeft vanavond ingestemd met een bestemmingsplanherziening die het mogelijk maakt om een woning te bouwen aan de Slagendijk in Markelo. Op de locatie is een voormalige ruiterschuilplaats aanwezig die behouden zal blijven als bijgebouw. Om de bouw van de woning mogelijk te maken is gelijktijdig de agrarische bestemming op een perceel gelegen aan de Petersweg in Markelo opgeheven en waarbij ter compensatie van de extra woning aan de Slagendijk aan de Petersweg ruim 950 m2 agrarische bebouwing verdwijnt.