Tafelkeuring bij Café Vennebekken

De jaarlijkse vogeltentoonstelling van Vogelvereniging Hof van Twente vindt op 17 en 18 november plaats bij Café Vennebekken in Markelo. Hieraan voorafgaand wordt aanstaande zondag alvast een zogenaamde tafelkeuring gehouden. Keurmeesters van de Bond van Vogelliefhebbers zullen de vogels van leden van de Vogelvereniging Hof van Twente beoordelen. Voor vogelliefhebbers altijd een mooie gelegenheid om de vogels van de leden alvast te bekijken. Leden van de vereniging beantwoorden graag uw vragen over het houden en verzorgen van de vogels. De tafelkeuring begint om 10.00 uur en zal tot circa 12.00 uur duren. De entree is vrij toegankelijk.