De Marke Kerspel Goor

Op vrijdag 19 oktober presenteert de Stichting Heemkunde Markelo het boek De Marke Kerspel Goor. Het zesde en laatste boek in deze reeks. De komende tijd publiceren wij daarom enkele korte passages uit dit boek over de rijke historie van deze marke. Het boek kan  bij voorinschrijving tegen een prijs van 25 euro besteld worden via de website van Stichting Heemkunde Markelo. Na die datum is het boek te koop bij Boekhandel Prins in Markelo, The Read Shop in Goor en Stichting Heemkunde Markelo, tegen de prijs van 27,50 euro.

Grote Gat
De Regge vindt z’n oorsprong nabij de Schipbeek achter huis Westerflier in Diepenheim. Ze loopt vervolgens langs het huis Warmelo en huis Diepenheim door Diepenheim. Vanaf Diepenheim gaat het door de broek- en vliergronden van Diepenheim, Stokkum en Herike. Vlak voordat ze onder het huidige Twentekanaal door gaat verenigt de Molenbeek zich met de Regge. De Molenbeek is een afsplitsing van de Schipbeek en loopt via de Diepenheimse watermolen Den Haller en huis Nijenhuis naar het Diepenheimse broek om daar uit te monden in de Regge.

Nabij de huidige Goorse ijsbaan gaat er een aftakking naar het zogenaamde “Grote Gat” aan de huidige Waterstraat in Goor. Vanaf dat punt nabij de ijsbaan vervolgt de Regge z’n loop, onder de naam van “De Oude Beek”, langs huis Scherpenzeel en over de Whee, tot nabij de boerderij Sprokkereef aan de Holtdijksbeek.

De aftakking van de Regge, aangelegd om scheepsvervoer dòòr Goor mogelijk te maken, verenigt zich in het “Grote Gat” met de Poelsbeek.