De Marke Kerspel Goor (1)

Foto: Havezate Olijdam

Op vrijdag 19 oktober aanstaande presenteert de Stichting Heemkunde Markelo het boek De Marke Kerspel Goor. Het zesde en laatste boek in deze reeks. De komende tijd publiceren wij enkele korte passages uit dit boek over de rijke historie van deze Marke. Het boek kan bij voorinschrijving tegen een prijs van 25 euro besteld worden via de website van de Stichting Heemkunde Markelo. Na die datum is het boek te koop bij Boekhandel Prins in Markelo, The Read Shop in Goor en Stichting Heemkunde Markelo tegen de prijs van € 27,50.

 Borgmannen
…Het verenigd college van borgmannen van Goor had een grote stem in zowel het kerkbestuur als het stadsbestuur. Ze hadden onder andere het collatierecht (het recht om de dominee en de schoolmeester te benoemen), terwijl ze in het stadsbestuur meerdere zetels bezetten. Op een borg resideerde de leenman van de bisschop, de graaf van Goor.

Deze werd geholpen door zogenaamde borgmannen, die voor hun diensten stukken land in leen kregen van de graaf van Goor. Deze borgmannen woonden aanvankelijk op of nabij de borg in Goor. Toen in 1248 de graaf van Goor vanwege wangedrag werd ontslagen, gingen bovengenoemde Goorse borglenen over in gewone lenen, dus zogenaamde Stichtse lenen van de bisschop van Utrecht. In 1922 kwam aan alle bijzondere rechten van de borgmannen een einde bij de benoeming van ds. W.G. Planten. Dit was de laatste keer dat zij van hun collatierecht gebruik maakten. In de 14e eeuw waren er nog 20 borgmannen rondom Goor waaronder Kerspel Goor…