Paul Bertnsen bij Vrouwen van Nu

De Markelose afdeling van Vrouwen van Nu organiseert op maandag 17 september vanaf 18.45 uur bij Dieka van de Kruusweg een startavond. Op deze avond laten diverse commissies van de vereniging zien welke activiteiten zij dit seizoen in petto hebben. Daarnaast zijn ook de workshops en excursies bekend waarvoor intekenlijsten klaar liggen, zodat u zich nu al kunt opgeven. De avond krijgt om 19.45 uur een vervolg met een lezing door kampioensbakker Paul Berntsen. Voor de pauze zal hij de aanwezigen meenemen in zijn levensloop en hoe hij is gekomen tot onder andere de 3e plek bij de bakkerij van het jaar, baas van het jaar 2006 en een 2e plek bij de AD Oliebollentest. Ook zal hij ingaan op zijn huidige ontwikkelingen wat betreft de webshop en de tarwe die hij zelf verbouwt en waarvan hij brood bakt. 

Na de pauze zal Paul van alles vertellen over brood, wat er wel of niet in zit en hoe bijvoorbeeld het brood donker wordt gemaakt. En natuurlijk zal hij de hype van dit moment het Speltbrood onder de loep nemen. Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door de opbrengst uit de Rabo Clubkas. “We hopen als bestuur weer veel leden te ontmoeten maar ook overige belangstellenden zijn van harte welkom op deze avond”, aldus het bestuur. De entreeprijs bedraagt 4,00 euro voor leden en 6,00 euro voor niet-leden.