Aanmelden activiteiten Burendag 2018

De 4e zaterdag in september staat in het teken van het jaarlijks terugkerende feest dat je samen viert met de buurt. In 2018 wordt Burendag gevierd op 22 september en biedt een ultieme kans om iets goeds te doen voor elkaar en de buurt waarin je woont. Burendag wordt landelijk georganiseerd op initiatief van het Oranjefonds en Douwe Egberts die hiervoor jaarlijks een budget beschikbaar hebben waar buurten aanspraak op kunnen maken door een bijdrage aan te vragen voor het organiseren van hun eigen Burendag. Echter het beschikbare budget is momenteel toegezegd maar het aanmelden van activiteiten is nog wel mogelijk. Een Burendag feestpakket ligt klaar wanneer u uw activiteit aanmeldt voor 1 september.

Op 22 september zal in het kader van Burendag 2018 op het speelplein in de buurt Beusbergen, door buurtbewoners een bank worden geplaatst. Voor Markelo blijkt dat alleen deze activiteit is aangemeld. Toch wordt in veel Markelose buurten aandacht geschonken aan Burendag. Als redactie horen we graag welke activiteiten op deze dag bij jullie in de buurt worden georganiseerd. Tip ons door een mail te sturen aan de redactie@maarkelsnieuws.nl.