Ondernemersavond over Kaasfabriek

Op initiatief van het bestuur van Ondernemend Markelo wordt op vrijdagavond 7 september een informatieavond georganiseerd rondom de Kaasfabriek Markelo. Dit heeft het bestuur van Ondernemend Markelo gisteravond aan haar leden gecommuniceerd. De afronding van de Kaasfabriek nadert haar voltooiing en de opleverdatum aan de gemeente komt daarmee in zicht. Vervolgens zal de gemeente het beheer overdragen aan Stichting de Kaasfabriek Markelo. Dat is het moment dat de stichting actief nieuwe gebruikers kan werven voor de gemeente als verhuurder van het gebouw. Het bestuur van Ondernemend Markelo heeft gemerkt dat er veel vragen zijn bij ondernemers die geïnteresseerd zijn in huisvesting in het pand. Dit terwijl de gemeente op dit moment slechts met enkele partijen in gesprek is. Toch is dit aanleiding voor Ondernemend Markelo geweest om samen met de Dorpsraad op 7 september haar leden te informeren over de stand van zaken. “Tijdens deze avond zullen bestuursleden van de Kaasstichting aanwezig zijn evenals vertegenwoordigers van de gemeente Hof van Twente”, aldus Jan Thale Haandrikman. 

In deze eerste nieuwsbrief wordt tevens ingegaan op de nieuwe weg die Ondernemend Markelo en de afgesplitste stichting Markelo Promotie zijn ingeslagen. Bij ondernemers heerst nog steeds veel onduidelijkheid rondom deze nieuwe rol van de ondernemersvereniging. In de nieuwsbrief wordt duidelijk dat Ondernemend Markelo meer een netwerkvereniging zal worden en ondernemers zelf activiteiten zullen moeten ontplooien. Deze activiteiten worden niet onder de vlag van Ondernemend Markelo georganiseerd maar onder de vlag van Stichting Markelo Promotie.