Themadienst Kösterskoele

Wanneer de weersomstandigheden meewerken wordt op zondag 22 juli een Themadienst gehouden in Openluchttheater de Kösterskoele. Dominee Ary Braakman zal deze dienst voorgaan die overigens bij slecht weer in de Martinuskerk zal plaatsvinden. IJK-Power uit Wierden verzorgt de muzikale begeleiding tijdens deze jaarlijkse koeledienst die bekend staat als een leuke en laagdrempelige dienst voor jong en oud. In de dienst zal het thema Kracht-Power centraal staan. Hoe sterk ben jij, wat is het verschil tussen fysieke en mentale kracht en kun je je mentale kracht ook meten door iets fysieks op te tillen? Dit zijn een paar vragen waarop we in de dienst een antwoord hopen te vinden. Zoals u gewend bent is er na afloop koffie en thee met ditmaal arretjescake. Wanneer de dienst door weersomstandigheden verplaatst zal worden naar de Martinuskerk, wordt dit op Maarkelsnieuws vermeld.