Raad wil overleg extra woning Potdijk

De gemeenteraad van Hof van Twente heeft gisteravond het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hof van Twente, herziening Potdijk 7 Markelo’ nog niet vastgesteld. Met het bestemmingsplan zou op de locatie de bouw van 2 nieuwe vrijstaande woningen en een tweekapper met twee wooneenheden in een schuurachtig volume van totaal maximaal 1.000 m3. Deze 3 nieuwe woningen zouden mogelijk worden door aan de Rietdijk en Enkelaarsweg in het kader van de Rood-voor-Rood-regeling voormalige agrarische bebouwing te slopen. Tegen het plan is door 16 omwonenden een zienswijze ingediend. Belangrijkste argument tegen het plan is volgens de omwonenden het niet juist toepassen van de Rood-voor-Rood-regeling. Tijdens de raadsvergadering werd gisteravond duidelijk dat ook de fracties nog niet allemaal overtuigd waren. Diverse raadsleden drongen aan op een overleg met omwonenden. Het punt zal in de vergadering van september opnieuw op de agenda van de gemeenteraad komen.