Plannen pekelbaden onderwerp van gesprek

Als het aan de Dorpsraad Markelo ligt moet er een flinke dosis creativiteit toegevoegd worden aan de twee plannen voor de mogelijke invulling van de pekelbaden naast de voormalige Kaasfabriek. De Dorpsraad spreekt van een ongewenste ontwikkeling nu het lijkt alsof de gemeente Hof van Twente het plan waarbij het bedrijf Yalp de pekelbaden om kan vormen tot speelgelegenheid de voorkeur lijkt te geven waardoor het project ‘Proeftuin Markelo’ van de Stichting Hof van Innovatie voorlopig van de baan lijkt te zijn. Net als menigeen is ook de Dorpsraad van mening dat deze twee projecten niet met elkaar moeten concurreren maar onderzocht moet worden of de beiden plannen kunnen worden opgepakt. “Als Dorpsraad Markelo doet een oproep aan alle belanghebbenden om het gesprek aan te gaan om beide projecten een kans van slagen te geven. Het vergt een creatieve denkwijze, maar Plan Mooi Markelo, De Kaasfabriek en het Kaasplein bieden naar de mening van de Dorpsraad volop ruimte voor de ontwikkeling van goede lokale initiatieven”, aldus voorzitter Hans ten Zende. Ook tijdens de raadsvergadering vanavond kwamen de plannen naar aanleiding van de berichten op Maarkelsnieuws aan bod. William Sanchez stelde inhoudelijk vragen over de stand van zaken rondom het besluit van de gemeente om voorkeur te geven aan het plan voor de speeltoestellen.

Wethouder Harry Scholten reageerde op de vragen door aan te geven dat de plannen in volgorde zijn gezet door de termijn waar binnen het aanvragen van subsidie nog mogelijk is. Subsidie die overigens volgens de wethouder niet vanuit de gemeente komt en voor 1 oktober aangevraagd dienen te worden. Het project van Proeftuin Markelo moet volgens de wethouder nog nader financieel onderbouwd worden maar is niet van de baan. Wel geeft hij in zijn betoog aan dat het mogelijk is wanneer het eerste plan succesvol is, mogelijk het tweede plan moet wijken. De wethouder bevestigde vanavond dat er binnen de stichting verdeeldheid heerst wanneer het gaat om deze keuze van de projecten. Vanuit de raad werd aangedrongen om de initiatiefnemers de kans te geven om hun werk te doen en mogelijk uit te nodigen om de raad op de hoogte te brengen over de voortgang en de laatste stand van zaken rondom Plan Mooi Markelo. Duidelijk wordt dat het onderwerp zeker zal terugkomen op de agenda van de raad.