Luchtbeschermingsoefening

Indrukwekkend, ontroerend en waardig. Zo zou je de herdenking kunnen noemen die vorige week plaats vond op  het ereveld van de algemene begraafplaats in Markelo, ter nagedachtenis aan de 17 geallieerde vliegeniers die 75 jaar geleden om het leven kwamen. Ontroerend was ook de muzikale herdenking in de Martinuskerk. Op zulke momenten gaan je gedachten bijna 80 jaar terug toen je als opgroeiende tiener/puber werd geconfronteerd met de voorboden van een oorlog. Nog niet bekomen van de crisis die toen heerste, werd op 28 augustus 1939  een algehele mobilisatie van alle dienstplichtigen afgekondigd voor mannen tot 45 jaar. Bakker, slager, boer, leraar etcetera moesten zich onverwijld melden bij het onderdeel waar ze bij ingedeeld waren. De daar opvolgende  vordering van paarden en voertuigen bracht het leven van de gewone man volledig in de war.

Nederland dat nergens op voorbereid was moest in ijltempo het een en ander organiseren voor het geval dat de oorlog uitbrak. Zo vonden in het Dagblad van het Oosten een krantenbericht dat op dinsdag 12 september 1939 al een Luchtbeschermingsoefening in Markelo werd gehouden. Voor ons als schoolgaande jeugd was van belang dat wij zo snel mogelijk naar de loopgraven moesten vluchten. Ondanks de ernst was dit voor ons dolle pret.

Loopgraven bij de Dorpsschool