Dorpsfeest Magazine 2018 in voorbereiding

De redactie van Maarkelsnieuws is al weer enkele weken bezig met het komende Dorpsfeest. De voorbereidingen van het Dorpsfeest Magazine starten meestal enkele maanden voorafgaand aan het laatste weekend van augustus om het magazine ook daadwerkelijk uiterlijk twee weken voor het Dorpsfeest te kunnen bezorgen. Het Dorpsfeest Magazine bevat elk jaar een vooruitblik op het feest der feesten en komt tot stand in samenwerking met de Stichting Dorpsfeest Markelo. Redactieleden van Maarkelsnieuws verzorgen de inhoud, Robert Markvoort is evenals voorgaande jaren verantwoordelijk voor de opmaak.

Bedrijven in Markelo hebben begin juni een mailing ontvangen van Stichting Dorpsfeest Markelo met mogelijkheden om te adverteren in het Dorpsfeest Magazine 2018. Veel bedrijven hebben hier al gehoor aan gegeven. Bedrijven die deze mailing niet hebben ontvangen en wel graag een advertentie in dit magazine willen, kunnen dit kenbaar maken via adverteren@maarkelsnieuws.nl.