Bouwaanvraag Industrieweg deels geweigerd

Om het vervoer over water naar haar vestiging aan de Industrieweg te bevorderen heeft Sierbeton Industrie Markelo een aanvraag ingediend voor de bouw van meerdere bouwwerken. Het gaat om een silo, het uitbreiden van het bedrijfsgebouw, een installatie om goederen van de kade naar de productielocatie te verplaatsen en twee bouwwerken voor de opslag van grondstoffen direct naast het Twentekanaal. De silo past binnen het bestemmingsplan, de uitbreiding van het bedrijfsgebouw en bouw van de installatie kunnen worden gerealiseerd binnen een buitenplanse afwijkingsbevoegdheid. De twee bouwwerken langs het Twentekanaal stuiten echter op bezwaren van zowel gemeente als Rijkswaterstaat.

De bebouwing op de kade langs het Twentekanaal zou volgens het advies van het college aan de gemeenteraad het veilig en algemeen gebruik van de kade in de weg staan. Uit een advies van Rijkswaterstaat zou daarnaast blijken dat bebouwing binnen 10 meter vanuit de oeverbescherming niet is toegestaan, met uitzondering van het deel van de kade dat is ingekast, daar is bebouwing binnen 5 meter niet toegestaan.

Het college adviseert de gemeenteraad om geen verklaring van geen bedenkingen af te geven, waarna de omgevingsvergunning gedeeltelijk zal worden geweigerd. Het is dan aan Sierbeton Industrie Markelo om een zienswijze in te dienen of de aanvraag gedeeltelijk in te trekken. Vervolgens zal een besluit worden genomen over het verlenende van de aangevraagde vergunning.