Oogstmaand

Sikkels blinken – Stokkum

De oogsttijd is weer aangebroken. Dat betekende vroeger voor de agrariërs hard werken om de oogst tijdig binnen te krijgen. In deze streek werd veel rogge verbouwd omdat dit gewas het meeste opbracht. Dit gewas is hier geleidelijk verdwenen doordat andere, goedkopere grondstoffen voor veevoer beschikbaar kwamen.

Rond 1935 was het oogsten van rogge nog veel handwerk zoals maaien, binden tot schoven, gasten (gast is zes schoven) om te drogen (zie foto).

Roggegasten vanaf de Markeloseberg richting Roosdomsweg

Als het zover was dat de oogst binnengehaald kon worden, kwam de “laank”-wagen voor de dag om een voer rogge op te halen. Een enkele keer kwam het voor dat een voer rogge niet goed geladen was en dan gebeurde er dit: (zie foto).

Bovenberg Markelo