Heemkunde blij met clubkasactie

De medewerkers van Stichting Heemkunde Markelo werden afgelopen week aangenaam verrast door een medewerker van de Rabobank Noord en West Twente. In het kader van de Rabo Clubkasactie overhandigde hij aan de voorzitter van de stichting een cheque ter waarde van 463 euro. Namens Heemkunde bedankte Bertus Ensing de Rabobank voor deze bijdrage, welke zij enorm goed kunnen gebruiken bij de uitgave van twee boeken die op stapel staan. Het eerste boek betreft de Marke van Kerspel-Goor dat aan het einde van dit jaar zal verschijnen. Het tweede boek is een volledig herziene uitgave van het allereerste boek dat de  stichting heeft uitgegeven in 1998: Markelo, dorpsgeschiedenis. Markelo is in de afgelopen 20 jaar zoveel veranderd, dat voor een heruitgave (waar vraag naar is) een herziening nodig was.