64 Jaar terug

1954 de aarden baan  voor de aanleg van de Prinses Beatrixstraat. Op de achtergrond de boerderij van de familie Oolbrink (Smitjan). Links woningwetwoningen in aanbouw. In de 20e eeuw werden woningen gebouwd in het kader van de Nederlandse Woningwet. Daarmee wordt bedoeld dat de woning bij de bouw voldeed aan de normen van het rijk die op dat moment golden. Veelal kwam de woning daarmee in aanmerking voor een rijksvoorschot, waarmee de bouw kon worden gefinancierd, dat in de daaropvolgende decennia moest worden terugbetaald door de woningcorporatie of de gemeente.