Nieuw bestemmingsplan AZC terrein ter inzage

Zonnepark (beeld: ROM 3D)

Met twee nieuwe bestemmingsplannen wil de gemeente Hof van Twente de mogelijkheden voor een AZC op het terrein van voormalige AZC Klompjan wegnemen. De twee plannen zijn vlak voor Hemelvaart ter inzage gelegd. Eén bestemmingsplan is bedoeld om een zonnepark van 8 hectare mogelijk te maken. In het ontwerpbestemmingsplan zal het deel dat gebruikt zou gaan worden als zonnepark nu een agrarische bestemming krijgen met de specifieke aanduiding ‘zonnepark’. Het zonnepark zou 6.170 MWh per jaar op moeten brengen, waarmee ongeveer 1.800 huishoudens van stroom zou kunnen voorzien. Het andere bestemmingsplan is bedoeld voor het voorterrein van het voormalige AZC waar onder meer een bedrijfswoning staat. Het nieuwe bestemmingsplan zou regulier wonen toestaan in de bestaande bedrijfswoning en de maatschappelijke bestemming verruimen waarmee onder andere recreatieve, educatieve en maatschappelijke activiteiten alsmede lichte horeca en een moestuin worden toegestaan.

Plangebied voorterrein (beeld: Eeelerwoude)

De bestemming voor het voorterrein is ruim. De concrete plannen voor de invulling zijn volgens de gemeente op dit moment nog niet bekend. In het nieuwe bestemmingsplan is geen rekening gehouden met extra bebouwing, de bestaande bebouwing zal blijven staan. De kans dat het zonnepark op het voormalige AZC terrein er ook daadwerkelijk zal komen is door het afwijzen van de SDE subsidie een stuk kleiner geworden. Dit meldden wij afgelopen zaterdag naar aanleiding van onderzoek van het NRC. Eerder was deze subsidie reden om een tijdelijke omgevingsvergunning af te geven, omdat een bestemmingsplanwijziging te lang duurde om de subsidie aan te kunnen vragen en deze nodig was om de kans van slagen van het zonnepark te vergroten. Beide bestemmingsplannen liggen tot 20 juni 2018 ter inzage.