Eerste kievitsei in Markelo

Burgemeester Ellen Nauta, Fedde de Jong en Henk Veltkamp bij het 1e kievitsei in Markelo

Het eerste kievitsei in gemeente Hof van Twente is afgelopen zaterdag gevonden in Markelo. Fedde de Jong uit Goor vond het kievitsei op een maisperceel van veehouder Henk Veltkamp in Stokkum. Het vinden van het eerste kievitsei is een mooie, eeuwenoude traditie die symbool staat voor het begin van het voorjaar. In Hof van Twente werken 28 vrijwilligers nauw samen met de agrariërs en de loonwerkers om de nesten en de jonge kuikens zoveel mogelijk te sparen bij de werkzaamheden. Dit onder de vlag van de Agrarische Natuur Vereniging Hooltwark. Dankzij deze gezamenlijke inspanning zijn er in Hof van Twente nog steeds veel weidevogels, al loopt het aantal, evenals landelijk, helaas wel terug.