Ondernemend Markelo kiest nieuwe koers

Het interim bestuur dat eind januari gevormd is tijdens een bijzondere Algemene Ledenvergadering blijkt nu als werkgroep de afgelopen weken niet stil te hebben gezeten. Hoewel een volgende bijeenkomst gepland stond voor half februari bleek dit door een aantal ‘hobbels in de weg’ niet haalbaar. Inmiddels zijn de toekomstige leden voor de ondernemersclub nieuwe stijl uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 6 maart vanaf 20.30 uur bij Bistro de Tasca. Deze vergadering zal vooraf gegaan worden door een Algemene Ledenvergadering van de voormalige OVM waarin een nieuw bestuur benoemd zal worden. Dit nieuwe bestuur zal vervolgens een wijziging van de statuten voorstellen waarin onder meer de naamswijziging in Ondernemend Markelo wordt vastgelegd. De voorgestelde statuten liggen momenteel tot 6 maart ter inzage bij Notariskantoor Geurts & Verbeek in Markelo. 

Door de nieuwe koers die de werkgroep voor de nieuwe ondernemersclub heeft uitgestippeld kunnen nieuwe doelgroepen zoals ZZP’ers, agrariërs en ondernemers die in Markelo wonen en elders een bedrijf hebben lid worden. Het bestuur van Ondernemend Markelo zal wanneer de vergadering hiermee instemt gevormd worden door Jan Thale Haandrikman als voorzitter, Harrie Veltkamp als vice-voorzitter, de functie van secretaris is nog vacant, Wolter Jan Kistemaker als penningmeester en Esther Meijer, Jeroen Meutstege en Robert Völkers als bestuursleden.

“De eerste nieuwe leden voor Ondernemend Markelo hebben zich inmiddels schriftelijk aangemeld”, aldus de organisatie van het Maarkels Business Event die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de nieuwe koers die Ondernemend Markelo zal gaan inslaan. De drie editie’s van het Maarkels Business Event lieten telkens zien dat men het belangrijk vindt om een belangenvereniging van Markelose ondernemers te vormen waar het in de basis een vereniging moet zijn waar ondernemers lid van kunnen en willen zijn. De basis daarvoor lijkt nu te zijn uitgestippeld. Het zijn de ondernemers zelf die nu met elkaar de schouders eronder moeten zetten en met de Markelose saamhorigheid Markelo een ondernemende koers moeten laten varen.