Nu en tweehonderd jaar geleden

Tijdens de optocht die in augustus 1957 werd gehouden in het kader van de feestweek Gouden Aren, waren er meer bezoekers in Markelo dan Markelo aan inwoners telde.

Eind december 1817 heeft de Schoutambt van Markelo een overzicht gemaakt van het aantal inwoners van Markelo. Onze gemeente kende toen 2755 inwoners, waarvan 2518 gereformeerden, 228 katholieken en 9 personen van het Israëli’s geloof. Van de 2755 inwoners waren er 1422 van het mannelijk geslacht, waarvan 57 weduwnaars en 1333 van het vrouwelijk geslacht, waarvan 102 weduwen.

Volgens het voorlopige overzicht van de gemeente Hof van Twente (anno 2017), bedraagt het inwonertal van het dorp Markelo 7312, waarvan 3676 van het mannelijk geslacht en 3636 van het vrouwelijk geslacht. Van deze inwoners waren 1763 personen ouder dan 65 jaar.                                               

Deze gegevens overziende moeten we constateren dat Markelo in al die jaren gemiddeld met circa 22 inwoners per jaar is gegroeid.