Geen nieuws onder de zon

juni 1916 Advertentie oprichtingsvergadering V.D.B. Vrijzinnig Democratische Beginselen

Het is weer zover. De politieke partijen slijpen de messen alweer voor de gemeenteraadsverkiezingen. Door de jaren heen kwamen nieuwe partijen op die ook weer verdwenen. Eventjes zoeken in het archief van de Stichting Heemkunde Markelo van de afgelopen eeuw leverde al gauw 16 partijen op, die op twee na, allemaal weer verdwenen zijn. Partijen zoals Ons Volksbelang, Neutrale Partij, Volkskiesvereniging. Zo stond in het archief ook bovenstaande advertentie voor een oprichtingsvergadering van de Vrijzinnig Democratische Beginselen.

Dat het niet zo florissant ging met deze club, blijkt uit enkele onderstaande publicaties in de kranten:

maart 1918: Advertentie Politieke lezing Vrijzin. Dem. Ver. Markelo over Landbouw en Politiek.
april 1922: Op uitnodiging Vrijz. Dem. Propagandabond afd. Hengelo lezing Mr. Oud in Hotel Leunk.

Na afloop gaven enkelen zich op als lid der afdeling, zie onderstaand krantenknipsel:

april 1923: Voor V.D partij spraken v. Krimpen, Lochem, en J.S.B. Wanrooij, weinig publiek, geen debat.
juli 1925: Een spreekbeurt, in het belang van de Vrijz. Dem. Partij, waar als spreker zou optreden de heer Ebels, kon donderdagavond niet doorgaan wegens gebrek aan belangstelling.