Informatieavond over huwelijksvermogensrecht bij De Pot

Countus accountants + adviseurs organiseert in nauwe samenwerking met notariskantoor Geurts & Verbeek Netwerk Notarissen een informatiebijeenkomst op donderdag 15 februari vanaf 19.30 uur bij Herberg de Pot in Markelo. Vanaf 1 januari 2018 is de wetgeving rondom huwelijk of geregistreerd partnerschap veranderd. De algehele gemeenschap van goederen bestaat niet meer. Tijdens de bijeenkomst zullen Ellen Caspers namens Countus en Olle Geurts namens Geurts & Verbeek Netwerk Notarissen deze wijziging en de gevolgen maar ook de mogelijkheden hiervan toelichten. 

Echtgenoten trouwen niet meer automatisch in een algehele gemeenschap van goederen, maar in een beperkte gemeenschap. De regeling van de algehele gemeenschap van goederen heeft in Nederland 180 jaar bestaan voor huwelijken en later ook voor het geregistreerd partnerschap.
Kort gezegd komt de nieuwe wetgeving erop neer dat de vermogens die partners voorafgaand aan het huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben opgebouwd, privé blijven. Alleen het vermogen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt gemeenschappelijk.

Dat klinkt niet verkeerd zult u zeggen? Ellen Caspers, jurist bij Countus: “Er zitten belangrijke aandachtspunten in deze nieuwe wetgeving. Zorg dat u niet voor verrassingen komt te staan en dat u op de hoogte bent van de mogelijkheden en verschillen tussen samenwonen, geregistreerd partnerschap en huwelijk. Zo geldt onder de nieuwe wetgeving dat beide partners door huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch 50/50 gerechtigd worden tot bezittingen die voorafgaand aan het huwelijk of geregistreerd partnerschap gemeenschappelijk zijn verkregen. Dit geldt ook als
dit eigendom bijvoorbeeld in de verhouding 90/10 is aangekocht. En hoe weet u, wanneer er geen administratie is bijgehouden, na 20 jaar huwelijk nog wat privé is en wat gemeenschappelijk?” Voor een partner die een onderneming in zijn privévermogen heeft geldt dat hij of zij een redelijke vergoeding verschuldigd is aan de gemeenschap. Op dit moment is nog onduidelijk wat er onder een redelijke vergoeding moet worden verstaan. “Om discussies te voorkomen is het in deze situaties raadzaam om huwelijkse voorwaarden te maken”, aldus Ellen Caspers.

“Laat je bij praten over de nieuwe wetgeving. Zorg dat je goed op de hoogte bent van de veranderingen. Door onze presentatie bij te wonen weet je welke mogelijkheden er zijn en wat de gevolgen voor jou zijn. Naast het huwelijksvermogensrecht zal er bovendien aandacht worden besteed aan het levenstestament, waardoor het een interessante avond belooft te worden voor iedere generatie”, vertelt Olle Geurts enthousiast.

Wil je meer weten over deze veranderingen en aandachtspunten? Meld je dan aan voor deze informatieve bijeenkomst op donderdagavond 15 februari tussen 19.30 uur en 21.45 uur door een mail te sturen.