Plannen herinrichting Grotestraat

Afgelopen week heeft de 3de meeting plaatsgevonden van de klankbordgroep voor de herinrichting van de Grotestraat. Op de eerste avond in november is gekeken naar de knelpunten en zijn de wensen geïnventariseerd. Op de tweede avond zijn een aantal varianten bekeken en op deze derde avond werd het schetsontwerp getoond. 

In het Beaufort werden de schetsen gepresenteerd, waarop een duidelijk beeld gegeven werd van de toekomstige inrichting van de Grotestraat. Onder toeziend oog van wethouder Harry Scholten, werd er flink gediscussieerd. Uiteraard waren er nog kleine details die aangepast zouden worden, maar over het algemeen was iedereen erg enthousiast. “Als dit plan gerealiseerd gaat worden, zou dit niet alleen de veiligheid in de Grotestraat ten goede komen, ook zou het een enorme opwaardering van ons dorp betekenen”, vertelt Hans ten Zende vanuit zijn rol als voorzitter van de Dorpsraad.

Het gebied rondom de kerk wordt een echt ‘verblijfsgebied’ en er komen hoogwaardige zitbanken rondom enkele bomen. Hoewel de opdracht van de gemeente enkel betrekking heeft op het gebied tussen de Bergweg en het Beaufort, heeft de gemeente wel de toezegging gedaan dat de straatlantaarns in de gehele Grotestraat worden vervangen. Hiervoor heeft de klankbordgroep een klassieke lantaarn op het oog in een modern jasje.

Op woensdag 21 februari zal de klankbordgroep dit plan samen met de ontwerpers (Goudappel Coffeng), in een informerende raadsvergadering van gemeente Hof van Twente presenteren. Daarna zal er nog een informatieavond in Markelo worden gehouden, waar alle inwoners de nieuwe plannen kunnen inzien. Voor de nieuwsgierigen onder ons, is er op de website van de Dorpsraad al een kleine preview te bewonderen: www.dorpsraadmarkelo.nl.