Oude Toren: Overval kluis

Opdat wij niet vergeten. Exact vierenzeventig jaar geleden werd in de nacht van 4 op 5 februari 1944 door de ondergrondse, de kluis van het gemeentehuis leeggehaald. De commandant van de marechaussee, Onno Taai, doet per brief hiervan melding aan de Gewest Arnhem. Uit het archief van de Stichting Heemkunde Markelo hieronder een afschrift van de brief.