Oude Toren: Zware storm op 29-11-1836

Stormen zijn er door de eeuwen heen geweest. Net als nu veroorzaakten ze toen ook een hoop ellende en schade, zoals wij in onderstaand artikel kunnen lezen. Wij vonden dit bericht in de oude gemeentearchieven. 

Stormschade.
Ruim 100 jaar na de hiervoor beschreven brand, werd Markelo opnieuw zwaar getroffen, ditmaal door een storm. Bij deze novemberstorm van 1836 raakte de kerk vrijwel onherstelbaar beschadigd. Niet alleen waren alle pannen eraf gewaaid en alle ruiten gesneuveld, ook de muren vertoonden zorgwekkend grote scheuren. Blijkbaar was het geheel zo bouwvallig geworden dat men het niet verantwoord achtte er nog diensten te houden. Deze hield men nu noodgedwongen in de school die kort daarvoor in 1827 gebouwd was. Dit is men blijven doen tot de nieuwbouw van de kerk in 1841 gereed was. Afgaande op een in het gemeentearchief gevonden schade-inventarisatie, moet de storm van 29 november 1836 er één van orkaankracht geweest zijn.

Honderdvijftig inwoners meldden schade te hebben geleden. De schade was even aanzienlijk als uiteenlopend. Er waren huizen ingestort, vele muren en schoorstenen ontzet geraakt, duizenden dakpannen afgewaaid en honderden bomen ontworteld. De schade-inventarisatie maakt melding van: Ingestort: 12 huizen, 12 schuren, 10 schapen- schotten en 2 hooibergen Zwaar beschadigd: 87 huizen, schuren en bergingen, 1 molen en 1 kerk Omgewaaide bomen: 40 vruchtbomen, eiken, dennen, populieren en wilgenbomen Verongelukt vee: 1 schaap.