Het oole boer’n

Het oole boer’n was ook niet alles. Het was vaak hard werken.

De jongste cijfers van de landbouwstatistiek liegen er niet om. Eind 2017 kende Nederland nog 32.729 akkerbouw- en veeteeltbedrijven. Dat zijn er ruim 32.000 minder dan in 2000. Dat betekent dat er gemiddeld 1.900 bedrijven per jaar mee ophouden. Volgens velen een zorgelijke ontwikkeling. De Stichting Heemkunde Markelo ging na hoe het gaat met de teruggang in Markelo. Rond 1970 kende Markelo (zonder Kerspel Goor) nog 700 gemengde landbouwbedrijven. Dit zijn bedrijven die koeien, varkens, kippen en akkerbouw hadden. Hieronder waren ook een aantal kleine bedrijfjes met 1 koe en wat kippen of een varken. Bij deze kleine boerderijtjes deed moeder de vrouw vaak het werk thuis en ging de man uit werken. Eind 2017 is het aantal gereduceerd tot circa 80 bedrijven, een teruggang van 13 bedrijven per jaar. Als deze trend zich voortzet, kent Markelo dan over 10 jaar nog wel landbouwbedrijven?

Vele boerderijen krijgen een tweede leven als woonboerderij.