Doorstart OVM eindelijk in zicht

De Ondernemersvereniging Markelo maakt, als het aan het voormalige bestuur, sparringgroep en werkgroep ligt, op zeer korte termijn dan toch eindelijk een doorstart. Nadat in juni 2017 tijdens een Algemene Ledenvergadering meer dan duidelijk werd dat de huidige club niet meer gedragen werd door de leden hebben een aantal ondernemers de koppen bij elkaar gestoken. “Zij hebben samen met een aantal geïnteresseerden de toekomst van Ondernemend Markelo beschouwd en kwamen tot de conclusie dat het anders kan en moet dan het huidige kabbelende bestaan van de OVM, met een jaarlijks teruglopend aantal ondernemers dat lid is van de OVM”, aldus Rein Compagner namens de werkgroep. Samen met Jan Thale Haandrikman en Herbert Weekhout is Compagner benaderd door het oude bestuur van de OVM en de sparringgroep – bestaande uit ondernemers-  om als externe werkgroep, de mogelijkheden te onderzoeken op welke wijze een frisse doorstart gemaakt zou kunnen worden en een brede groep ondernemers geïnteresseerd te krijgen voor een nieuw ondernemersplatform in Markelo. 

“In een aantal sessies is deze werkgroep met een brede ondernemersgroep, waaronder leden van OVM en MBE, in overleg getreden. Zij hebben geconcludeerd dat er vanuit de huidige situatie voldoende mogelijkheden zijn om met een nieuwe opzet te komen tot een vitaal Ondernemend Markelo”, aldus Compagner. Hiervoor zal een nieuw bestuur moeten worden gevormd uit ondernemers die zich met een positieve instelling in willen zetten voor Ondernemend Markelo. “Hiervoor zijn we op zoek naar mensen die vanuit de middenstand, ambachtelijke bedrijven, handel / industrie en agrarische bedrijven hun belangen willen inbrengen. Diegene die denkt wat te kunnen betekenen voor Ondernemend Markelo worden verzocht zich te wenden tot één van de leden van de werkgroep. We denken hierbij aan bestuursfuncties, leden die activiteiten willen organiseren en helpen uitvoeren, waaronder bedrijfsbezoeken, netwerkavonden, kennisoverdracht, themabijeenkomsten, nieuwjaarsborrel, aankleding dorpskern Markelo”, aldus Compagner namens de werkgroep.

“Tijdens een Algemene Ledenvergadering op 19 juni 2017 werd besloten dat de huidige vereniging een doorstart zou gaan maken daar de huidige OVM niet meer volledig gedragen werd door de aangesloten ondernemers. Het voltallige bestuur heeft haar positie tijdens die bijeenkomst beschikbaar gesteld”, is te lezen in een uitnodigingsbrief die vandaag aan de leden van de OVM is gestuurd. De leden van de OVM worden uitgenodigd in deze brief voor een korte Bijzondere Algemene Ledenvergadering op 18 januari bij De Kroon met aansluitend een netwerkborrel vanaf 20.30 uur  waar overigens alle ondernemers van Markelo van harte welkom zijn.